klik sini gak

Thursday, 15 August 2013

KEBANGKITAN AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH !!!! UCAPAN SHEIKH AHMED DEEDAT KEPADA ULAMA SYIAH DAN SELURUH UMAT SYIAH

Presiden Iran telah memanggil kesemua Ulama’ Sunnah dan Syiah. Bertujuan untuk mengetahui perbezaan diantara mereka. Kesemua Ulama’ Syiah menghadirkan diri, tetapi Ulama Sunnah (SHEIKH AHMED DEEDAT) tiba sedikit lewat berbanding Ulama Sunnah yang lain.

Ulama Sunnah (SHEIKH AHMED DEEDAT) tersebut berjalan sambil mengepitkan kasutnya dicelah ketiaknya. Ulama Syiah memandang kehairanan sambil berkata, “kenapa kamu mengepit kasut kamu begitu?” Ulama Sunnah (SHEIKH AHMED DEEDAT) menjawab “saya terdengar bahawa semasa zaman Rasullah S.A.W, Syiah Gemar mencuri kasut.”

Ulama Syiah menjawab, “Mana ada Syiah semasa zaman Rasulullah S.A.W.”

Ulama Sunnah(SHEIKH AHMED DEEDAT) terus berkata, “jadi perdebatan kita telah tamat. Kesimpulannya DARI MANA DATANGNYA AGAMA KAMU(SYIAH)?”


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...